โรงแรมเตตร้ารีสอร์ท
ชิซูโอกะยาอิซุ

25 นาทีโดยรถบัสจากสถานีรถไฟ JR ยาอิซุ ฟูจิ, ทะเลสาบฮามานะ, กรุณาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเช่นร้านโกเท็มบะ

รีสอร์ทที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิและ Suruga อ่าว

旅行代理店の方 契約法人の方

แผนแนะนำ

ตรวจสอบข้อมูลต่อพ่วง